Pagrindinis puslapis
Apie BARIS projektą
BARIS naujienos
Dokumentai
Žaidimas

Bažnyčių archyvų informacijos sistema

Tinklalapio naujienos:

2009 02 10 Sukurta dokumentų paieškos metaduomenų bazėje sistema

2009 01 16  Pradėtos talpinti dokumentų faksimilės iš Ceikinių bažnyčios

2009 01 11  Papildytos dokumentų faksimilės
Kuktiškių, Molėtų, Labanoro, Videniškių, Inturkės, Giedraičių bažnyčių


2009 01 09  Patalpintos dokumentų faksimilės
Suginčių bažnyčiosNaujienų archyvas
BARIS projekto paskirtis yra mažiausiai ištirtų lituanistikos mokslinių tyrimų šaltinių – bažnyčiose saugomų istorinių dokumentų skaitmeninimas siekiant juos išsaugoti ir įtraukti į mokslinę apyvartą.  Projekto metu minėti šaltiniai skaitmeninami keturiais lygmenimis: metaduomenų, skaitmeninių vaizdų, transliteruoto ir išversto teksto. Kartu vykdomas bažnyčiose saugomų istorinių dokumentų inventorinimas, pirminiai tyrimai, mokslinė atranka.
Projekto vykdytojas yra Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas. Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupijos kurija, Lietuvos etnokosmologijos muziejus,
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas.
Projektą finansuoja Valstybinis mokslo ir studijų fondas.


Pagrindinis puslapis Apie BARIS projektą BARIS naujienos Dokumentai


© 2007; VU KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, Vilniaus arkivyskupijos kurija, Lietuvos etnokosmologijos muziejus, Rimvydas Laužikas, straipsnių autoriai (nurodyti kiekvieno teksto apačioje). Tinklapyje patalpintą informaciją be autorių sutikimo draudžiama cituoti ar kitaip naudoti komerciniais tikslais. Panaudojant šio tinklapio informaciją ne komerciniais tikslais prašome nurodyti: "Tinklapio "Bažnyčių archyvų informacijos sistema" informacija" ir informuoti tinklapio redaktorių. Jei pastebėjote netikslumų arba turite tinklapiui tinkamos medžiagos bei idėjų, parašykite laišką tinklapio redaktoriui. Tinklapio redaktorius Rimvydas Laužikas, Lietuvos etnokosmologijos muziejus.